Statuten

De Duvelclub De Stam Paal is een vereniging uitsluitend bestaande uit mensen die zich in vriendschap verenigen rond een prachtig bier. Om dit alles in goede banen te leiden zijn er enkele regels en voorwaarden opgesteld, waar alle leden zich aan dienen te houden.


Leden

 • Iedereen kan lid worden door het betalen van een bijdrage van 6 euro per jaar. Het lidmaatschap is minimum één jaar (= 365 dagen) geldig, en jaarlijks op 23 April hernieuwbaar.
 • Al de leden ontvangen een persoonlijke stempelkaart.
 • Die stempelkaart kan worden afgehaald in het clublokaal Café De Stam, Sint-Janstraat 41, 3583 Paal.
 • Leden verbinden zich ertoe:
  1. Minimum 5 Duvels per jaar te nuttigen in ons clublokaal Café “De Stam”.
  2. Hun Duvel steeds met smaak ,genot en stijl te drinken.
  3. Nooit met opzet Duvel verloren te laten gaan.
  4. Nooit op te scheppen over het aantal Duvels dat men gedronken heeft of er een wedstrijd van te maken om zoveel mogelijk Duvels te consumeren.
  5. Zelf de Duvel niet uit te hangen als hij/zij meerdere Duvels heeft genuttigd.
  6. Het bestuur kan het lidmaatschap onmiddellijk beëindigen als het lid zich niet aan deze regels houdt.

Spaarkaart

 • Bij het lidmaatschap wordt ook een individuele spaarkaart aangemaakt die door het lid zelf wordt bijgehouden. Ze is exclusief voor onze leden. Op deze kaart zal de waard een stempel zetten bij het nuttigen van een Duvel. Deze kaart is strikt persoonlijk. Alleen de zelf gedronken Duvels geven recht op een stempel. Tourneekes van Duvel zijn niet uitgesloten, ze getuigen alleen maar van een goede smaak!
 • Bij een volle kaart, dit wil zeggen na 10 Duvels krijgt men de elfde Duvel gratis, en ontvangt men een nieuwe, blanco spaarkaart.
 • Op het einde van elk seizoen (lente,zomer,herfst of winter) wordt er geloot uit de volledig afgestempelde spaarkaarten,de winnaar mag dan genieten van een gratis bak Duvel, eventueel worden er meerdere prijzen verloot indien deze ter beschikking zijn (Duvel gadgets).
 • Een spaarkaart is één jaar geldig, dit tot 23-04 van het volgende jaar (het eerste aansluitingsjaar, kan dat bijna twee jaar zijn ).
 • Bij het verstrijken van de vervaldatum (23-04) kan men zijn lidmaatschap hernieuwen voor een volgend jaar.


Ledenvoordelen

 • Elk seizoen (lente, zomer,herfst of winter) kan je een gratis bak Duvel winnen, of één of ander Duvelgadget. Hoe meer men consumeert,hoe meer winstkansen op een leuke prijs, en elke 10 stempels op je spaarkaart geeft je recht op één lekkere kwaliteitsvolle Duvel.
 • Elk jaar richt de club een bezoek in aan brouwerij Moortgat ,met Duvel degustatie. Deze jaarlijkse uitstap gaat door op de woensdag 23 april of de woensdag er voor. Enkel leden hebben, tot één maand voor deze datum een voor inschrijvingsrecht.
 • De leden die het jaar ervoor zijn mee geweest moeten ook wachten tot 1 maart om in te schrijven
 • Het lidmaatschap van onze Duvelclub geeft ook recht op kortingen voor andere activiteiten die onze club inricht. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Duvel wandelzoektocht, uitstappen die georganiseerd worden door “De Stam”, een verbroedering met een andere club, een Duvelfietstocht, enz.


Bestuursvergaderingen

 • Het bestuur zal regelmatig vergaderen in ons clublokaal.
 • De bestuursleden zijn verkiesbaar als ze niet meer voldoen aan de vooropgestelde eisen die hun functie met zich meebrengt of zelf ontslagnemend zijn.
 • Leden, die een handje willen helpen bij een of andere activiteit, kunnen zich kandidaat stellen door dit te melden aan een bestuurslid of te mailen naar duvelclubdestampaal@telenet.be .
 • Het bestuur zal dan de aanvraag evalueren en hen op de hoogte houden van de uit te voeren taken.
  De huidige bestuursleden zijn:
  Guy Baptist (voorzitter), Eddy Nieus (ondervoorzitter), Peter Vandebergh (medwerker), Mark Vercammen (Secretaris / webmaster)

  De vrije medewerkers zijn:
  Mieke Speekaert, Nathalie Geysen, Dimitri Aerts en Peter Stalmans


Het bestuur